2020 m. balandžio 14 d., antradienis

Daugiau nei kaulai

Evangelija pagal Joną 14:15-21
Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų;  aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją , kuris liktų su jumis per amžius, –  Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.  Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus.  Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite.  Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse.  Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu“.
Jono 14:15‭-‬21 LBD-EKU
https://bible.com/bible/420/jhn.14.15-21.LBD-EKU
DAUGIAU NEI KAULAI!
DAUGIAU NIEKADA NEBŪSI VIENAS.
Kai palieku tave, palieku tave daugiau nei kaulus!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą